نرم افزار جامع موسسات خیریه

ارائه آمار و گزارشات صحيح و مديريت سيستميك يكي از دغدغه هاي مديران موسسات خيريه در ايران بوده است.
نرم افزار جامع موسسات خيريه به عنوان پرفروشترين و كاملترين نرم افزار ويژه سازمان هاي مردم نهاد در كشور بوده و به عنوان طرح فناور در وزارت علوم (پارك علم و فناوري خراسان) پذيرفته شده است.
در ذيل تعدادي از امكانات اين نرم افزار را بر می شماریم، :

امكانات عمومي

امكان ارتباط با نرم افزار حسابداري سررسيد و ارسال سند خودكار
امكان تعريف زيرسيتمها در شبكه و محدود كردن ساعت كاري آنها
سطح دسترسي كنترل شده كاربران
امكان اتصال هوشمند به نرم افزارمدیریت پيامك اشاره
امكان چاپ آرم و نام موسسه بر بالاي كليه گزارشات
خروجي گزارشات با فرمت XML ,Word, TML, Text, Richtext…
خروجي از كليه فرمها به فرمت Excel
پشتيبانگيري و بازيابي آسان اطلاعات
امكان ايجاد محدوديت براي اعمال خاص مانند اصلاح اطلاعات، حذف، گزارش گيري و …
امكان انتخاب پوسته نرم افزار براي جذابيت بيشتر
انتخاب تصوير زمينه براي صفحه اصلي نرم افزار
استفاده از دكمه هاي ميانبر قابل تعريف بر روي صفحه اصلي
افزايش راندمان و سرعت كاربر با كاهش نياز به استفاده از موس
استفاده از فيلترهاي هوشمند براي جلوگيري از ورود اطلاعات اشتباه
اتصال به سیستم voip و شماره گیری سریع
امکان اتصال به تلگرام
اتصال هوشمند به سیستم پیامک و ایمیل
امکان چت داخلی با سایر کاربران
امکان ثبت تماس های مخاطبین
ارائه انواع گزارشات آماری و تصویری
امکان تعریف چندین شعبه برای خیریه و ثبت اطلاعات بصورت مجزا
استفاده از مشاوره رايگان در كليه امور تخصصي موسسه خيريه نرم افزار مددكاري
تعريف نامحدود مددجو به همراه افراد تحت تكفل با مشخصات كامل
ثبت كامل اطلاعات مددجو نظير علت تحت پوشش، سيد و عام بودن، نوع خدمات
ثبت ميزان درآمد و هزينه ثابت ماهيانه مددجو و تعيين محل آنها
ثبت تحت پوشش سازمانهاي ديگر، وضعيت پرونده، نتيجه تحقيق، وضعيت مسكن ، درخواست كالاي ضروري و …
ثبت مشخصات محقق پرونده و نتيجه تحقيق
ثبت افراد تحت پوشش سرپرست با مشخصات كامل
جستجوي مددجويان بر اساس نام، نام خانوادگي، آدرس، منطقه و كد مددجو و …
چاپ كارتكس مشخصات هر مددجو به همراه افراد تحت پوشش
ثبت تصوير مددجو و چاپ در كارتكس
بايگاني اطلاعات مددجويان با ذكر علت بايگاني
ثبت كمك هاي نقدي به مددجو و ثبت در حسابداري
ثبت كمك هاي غير نقدي به مددجويان و ثبت بصورت ريالي و عددي
گزارش كل مددجويان تحت پوشش بر اساس هر يك از عناوين وارد شده به اشكال مختلف
گزارش پرونده ها بر اساس علت تحت پوشش، خدمات و …
گزارش آماري كل مددجويان بر اساس نسبت، جنسيت، تحصيلات و ..
گزارش كل كمك هاي نقدي و غير نقدي به تفكيك نوع كمك و مبلغ براي هر مددجو
گزارش كمك هاي غير نقدي مددجو به تفكيك ريز كالا
امكان تعريف فيلدهاي اختصاصي در پرونده مددجويان بنا به نياز موسسه
امكان ثبت كمك هاي مورد نياز خانواده
امكان گزارش هاي تركيبي پيشرفته بنا به نياز موسسه
ارسال پيامك تكي براي هر مددجو
ارسال پيامك به صورت گروهي در گزارشات با انتخاب شما
تشخيص شماره تلفنهاي همراه به صورت هوشمند
امكان تعريف سبد كالا براي سرعت بيشتر ثبت حواله كالا
ثبت سريع حواله جمعي مددجويان انتخاب شده
چاپ جمعي حواله هاي غير نقدي به مددجويان
اخطار هنگام ثبت بيش از يك حواله براي يك مددجو در يك ماه
چاپ رسيد كمك نقدي
چاپ حواله كمك غير نقدي به مددجو بدون مبلغ
امكان تعريف چندين انبار و بي نهايت كالا (در صورت عدم اتصال به حسابداري)
ارسال اطلاعات مددجويان به سامانه مركزي در صورت تمايل مدير سيستم

واحد درمان
تعريف مشخصات پزشكان به تفكيك جنسيت، تخصص، منطقه، تعداد پذيرش در ماه، روز و شيفت کاری
جستجوي پزشكان بر اساس نام پزشك، تخصص، آدرس و منطقه
ثبت معرفي نامه مددجو به پزشك با درج ارزش ريالي و ثبت در پرونده پزشك و مددجو
گزارش پزشكان به تفكيك منطقه، تخصص، روز و شيفت كاري و…
گزارش آماري پزشكان به تفكيك تخصص، تعداد پذيرش و …
گزارش عملكرد پزشكان به تفكيك تاريخ، تخصص و
گزارش آماري عملكرد پزشكان
واحد صندوق قرض الحسنه
ثبت وام قرض الحسنه با امکان صدور و چاپ دفترچه اقساط
ثبت بازپرداخت اقساط وام
گزارش كل وامهاي پرداختي
ارسال اسناد مالي وام و اقساط به حسابداري
تعريف مشخصات حامي وارتباط آن با مددجویان
معرفي مددجو به حامي با ثبت ميزان و نوع كمك
ثبت كمكهاي حاميان ايتام
كنترل پرداختها و بدهي هاي حاميان ايتام
ثبت اعتبارات تخصيصي به مددجو
ثبت خدمات انجام شده براي مددجو
ثبت چكهاي پرداختي به مددجو
پرداخت نقدي گروهي به مددجويان
ثبت پيوستهاي پرونده شامل تحقيقات و گزارشات
ثبت پيوست به پرونده شامل (عكس، صدا، فيلم و …)با امكان دريافت مستقيم از اسكنر
تهيه ليست مستمري ماهيانه پرونده هاي مددجويان
تهيه ليست كسر و كسورات و مستمري پرونده ها
تهيه فايل ليست حقوقي براي بانك
گزارش ليست خانوار با قابليت نمايش تصوير، فيلم و …
ثبت شماره حساب و ميزان مستمري ماهيانه براي هر پرونده
ثبت شماره عابر بانك براي همه افراد خانواده

نرم افزار جلب مشاركتها

ثبت مشخصات خيرين به تفكيك نوع رابطه با موسسه
ثبت كمكهاي نقدي و غير نقدي خيرين
ثبت مشخصات خيرين مشاركتي با امكان صدور قبض ماهيانه بصورت خودكار
عمليات ثبت،تحويل و وصول قبوض مشاركتي به تفكيك تحصيلداران

طرح چاپ قبوض مشاركت با تصوير و متن انتخابي شما
امكان اصلاح، حذف و ثبت تاييد، مراجعه مجدد و عدم پرداخت قبوض
ثبت چكهاي دريافتي از خيرين
ثبت تعهدات خيرين
ثبت دريافت خدمات از خيرين
امكان تعريف فيلدهاي اختصاصي براي خيرين و خيرين مشاركتي بنا به نياز موسسه
گروهبندي درختي نامحدود خيرين
گزارش كل خيرين به تفكيك شغل، نوع رابطه با موسسه و…
گزارش كل خيرين مشاركتي به تفكيك منطقه و …
گزارش كل كمكهاي نقدي و غير نقدي خيرين به تفكيك نوع كمك، نوع رابطه با موسسه، شغل و …
گزارش كمكهاي غير نقدي خيرين به تفكيك كالا و
گزارش قبوض ماهيانه به تفكيك منطقه، مبلغ، تحصيلدار، وضعيت قبض و …
اتصال به سامانه مديريت پيامك
ارسال پيامك انفرادي براي خيرين و خيرين مشاركتي
ارسال پيامك گروهي در فرم گزارشات بنا به انتخاب كاربر
ارسال پيامك تبريك تولد در ابتداي شروع برنامه
ارسال اسناد و حواله ها به حسابداري و انبار
ثبت سفارشات تاج گل (نام مرحوم، نوع مراسم، سفارش دهنده، اهداكننده، مبلغ تعهد و …)
ثبت پرداختهاي سفارشات تاج گل و نمايش باقيمانده
چاپ فاكتور تاج گل و رسيد پرداخت
ثبت خدمات ارائه شده به خير
ثبت پرداختهاي خيرين بابت خدمات و نمايش باقيمانده
گزارشات تجميعي خيرين و خيرين مشاركتي
تعريف قبوض چاپي
تحويل قبوض چاپي به تحصيلدار و تسويه قبوض چاپي
عمليات قبوض تسويه شده
اتصال خودكار قبوض مبلغ دار به دريافت كمكهاي نقدي
گزارش قبوض چاپي

نرم افزار صندوق صدقات

تعريف صندوق به تعداد نامحدود با ذكر مشخصات كامل امين صندوق
امكان تعريف مدت زمان تخليه صندوقها ( يك ماهه ، دوماهه و …)
امكان تعريف نوع صندوق توسط كاربر (فلزي، پلاستيكي، پايه دار و …)

جستجوي صندوق بر اساس نام امين صندوق، آدرس، تلفن و ..
امكان ثبت تخليه صندوق با ذكر مبلغ، تاريخ تخليه و نام تحصيلدار
امكان بايگاني اطلاعات صندوقها و آزاد شدن شماره صندوق
قرار دادن صندوق ها در ليست تخليه نشده ها به صورت هوشمند و بر مبناي تاريخ آخرين تخليه
امكان استفاده از دو سيستم مبناي تاريخي و مبناي مسيري براي مديريت تخليه صندوقها
ثبت تخليه، عدم حضور، آدرس اشتباه، سرقت و مفقودي
گزارش كامل صندوقها به تفكيك منطقه، مدت تخليه، نوع صندوق و …
گزارش آماري صندوق به تفكيك نوع صندوق، منطقه و مدت تخليه و …
گزارش تخليه صندوقها به تفكيك صندوق،منطقه، مبلغ،مدت تخليه و…
گزارش آماري تخليه صندوقها به تفكيك نوع صندوق، منطقه، تحصيلدار و مدت تخليه
گزارش صندوقهاي تخليه نشده به تفكيك منطقه و موعد تخليه
گزارش مالي صندوق ها با امكان آناليز مبالغ تخليه
مديريت عملكرد نصابها و تخليه گردان
صدور اسناد مالي به حسابداري
امكان تعريف فيلدهاي اختصاصي بنا به نياز موسسه
اتصال به سامانه مديريت پيامك
ارسال پيامك انفرادي و گروهي در فرم گزارشات بنا به انتخاب كاربر
چاپ گزارش كاركرد صندوق براي ارسال نامه تشكر از صندوقدار
ارسال پيامك تبريك تولد در ابتداي شروع برنامه
امكان تعريف ارسال پيامك بعد از ثبت تخليه براي صندوقدار حاوي مبلغ تخليه ، تاريخ، جمع مبالغ تخليه اين صندوق و…
چاپ انواع گزارش: كارتكس،گزارش افقي، گزارش پيگيري، مشخصات فردي، پاكت نامه، گزارش بايگاني، گزارش ايميل و كد پستي و …

Next Article

دیدگاهتان را بنویسید