همایش برند سازی در سازمانهای مردم نهاد

1-روشهای نوین جذب منابع

2-تبدیل ظرفیتهای پنهان به درآمدهای بلندمدت

3-مدیریت احساسات با رویکرد برندسازی

زمان برگزاری همایش : 1396/3/3 ساعت 16/30 الی20

 

Previous Article
Next Article

دیدگاهتان را بنویسید