همایش برندسازی موسسات خیریه

سلام قابل توجه مدیران محترم سمنهای شهر مقدس مشهدشبکه اطلاع رسانی موسسات خیریه و دبیر خانه هیئت نظارت برسازمانهای مردم نهاد با همکاری مرکز هماهنگی موسسات خیریه مشهد درراستای اهداف خود برای توانمند سازی مدیران سازمانها ی مردم نهاد دومین کارگاه آموزشی مدیران موسسات با موضوعات ذیل 1- روشهای جذب منابع 2- استفاده از ظرفیتهای پنهان 3 – مدیریت احساسات را در سال جاری 96 برگزار مینماید شایسته است مدیران محترم الزاما به همراه مسئول مشارکتهای موسسه شرکت فرمایند. زمان چهار شنبه 96/5/11 صبح ساعت 9 الی 12 – مکان سالن اجتماعات فرمانداری طبقه سوم

Previous Article
Next Article

دیدگاهتان را بنویسید