نرم افزار حسابداری سررسید ویژه موسسات خیریه

امکانات نرم افزار

سيستم حسابداري پيشرفته N سطحي
قابليت پياده سازي حسابداري چندين شركت با امكان ثبت.گزارش. پشتيباني و بازيابي بصورت مجزا در يك نسخه
پياده سازي سيستم مراكز هزينه وپروژه ها
استفاده از يونيك حساب با عنوان سرفصل بصورت اختياري
امکان درج اطلاعات بیشتر اشخاص جهت ارسال پیامک در سرفصل حسابها
امکان مشخص کردن ماهیت حسابها در زمان تعریف سطوح حسابداری
امکان استفاده از کلید های میانبر جهت سهولت در صدور سند
امکان استفاده از شرح های ثبت شده قبلی
امكان ذخيره ثبت در حافظه و بازيابي آن
ذخيره سند بصورت يادداشت. موقت. قطعي و دائمي با امكان قفل كاربري مدير سيستم. مدير مالي. حسابدار و   كاربر در سند
امكان مرتب سازي اسناد بر اساس تاریخ سند
مدیریت اسناد حسابداری جهت انواع اسناد. کپی . ادغام .درج . حذف . چاپ گروهي اسناد و  …
مشاهده گزارش حساب يا مانده در زمان ثبت و مشاهده عملكرد انبار و خزانه در منابع ارسالي به مالي در سند حسابداري جهت كنترل بيشترگزارش دفاتر حسابها در تمامی سطوح به صورت کاملا انعطاف پذیر با امكان تفكيك و تركيب
گزارشات دفاتر حسابها با ساختار درختي
گزارشات تراز با امكان محدوديت در سطوح تعريف شده با فيلترهاي مختلف
امکان سورت و جستجو بر روی تمامی فیلد ها
استفاده از امكان آناليز تطبيقي حسابها جهت رفع مغايرت در گزارشات
امکان ذخیره و بازیابی گزارش توسط کاربر
گزارش سازي علاوه بر گزارشات دفاتر و تراز موجود جهت مديريت با امكان ويرايش جهت چاپ
امكان گزارشات آماري
امکان گزارشگیری از سطح پروژه و مرکز هزینه در تمامي گزارشات
تعريف دسته چكها به ازاي بانكهاي معرفي شده بصورت نامحدود
امكان تعريف و استفاده از فرمت چك همه بانكها جهت كاربري آسان در چاپ چك توسط كاربر
صدور و چاپ چك با شرايط چندين طرف حساب
استفاده از تقويم بانكي جهت نمايش جمع وصولي و صدوري
مشاهده گردش چكهاي دريافتي و پرداختي به ازاي تمام عملياتامكان دريافت مستقيم مانده از بانك
مشاهده ثبت مالي تمامي عمليات خزانه در زمان ارسال سند به حسابداري
گزارش سازي علاوه بر گزارشات موجود بابت دريافت و پرداخت نقدي اسنادي و واريزي ها
سازگار با انواع پرینترها جهت چاپ چك
امكان اجراي عمليات پاس . برگشت . مفقودي . ابطال . انتقال و واريز بر روي چكهاي دريافتي و پرداختي
ثبت عمليات دريافت و پرداخت نقدي وارائه  رسيد چاپي توسط سيستم
گزارش چک‏های سر رسيد شده در تاريخ مشخص
دفتر اسناد دريافتنی و پرداختنی شامل کليه موارد و يا اقلام باز
امكان تنظيم چك جهت چاپ بصورت افقي و عمودي
گزارش نقدينگی در تاريخ معين از حسابها به تفکيک وضعيت
گزارش چکهای خرج شده.  تضمینی صادره. انتقالي شده و وصول شده
امکان مشاهده کليه سوابق اسناد دريافتنی و پرداختنی
امكان چاپ چك بصورت متفرقه و ارائه رسيد چاپي توسط سيستم
عدم محدوديت در تعداد انبارارتباط با مالي در بخش طبقه كالا جهت ارسال اسناد به حسابداري

 معرفي كالا با امكان استفاده از باركد و محاسبه ضريب تلورانس كالا در فرمهاي ورودي و خروجي كالا
توليد كالا با استفاده از چندين فرمول ساخت
امكان تعيين ميزان ضايعات در هرمرحله از توليد
امكان معرفي چندين هزينه با شرايط محاسبه مبلغ ثابت. درصد از روي جمع اقلام و درصدي از مانده اقلام در فاكتور خريد  و فروش و برگشتي ها
سيستم  بازارياب با روش محاسباتي حق فروش ثابت. درصدي در فاكتورخريد و فروش و برگشتي ها
كنترل صدور برگشت از خريد و فروش به ازاي وردي و خروجي كالاها
مشاهده سندحسابداري توليد (پس از قطعي و ريالي كردن) فاكتورهاي خريد و فروش و برگشتي ها در زمان ثبت
گزارش كاردكس كالا با انتخاب فيلتر
موجودي كالاها بر اساس بازه اي از كالاها با تعيين مقادير عددي و ريالي كالا
گزارش سازي علاوه بر گزارشات موجود
امكان ذخيره گزارشات توسط كاربر جهت كاربري آسانپشتيبان گيري دستي و اتومات برروي server , client به ازاي شركتهاي موجود در سيستم
تخصيص رمز كاربري جهت ايجاد پشتيبان و بازيابي اطلاعات
ديناميك بودن تمامي فرمها از نظر تغيير رنگ
تخصيص دكمه جهت صفحه اصلي نرم افزار با قابليت جابجايي
ايجاد كليد ميانبر براي تمامي فرمهاي توسط كاربر
امكان استفاده از تنظيمات گرافيكي
امكان تغيير رنگ  كليدها و پوسته نرم افزار  توسط كاربر
كنترل عمليات كاربران معرفي شده در سيستم
امكان محدوديت كاربران در فرمهاي عملياتي توسط مدير سيستم
قابليت ارسال مستقيم پيامك از فرمهاي عملياتي زمان ثبت در نرم افزار مالي. خزانه داري و انبار جهت اعلام عمليات .مانده و گردش حسابها
عدم محدوديت در تعداد كلاينت در شبكه جهت كاربري نرم افزار
استفاده از قفل سخت افزاري جهت امنيت در نرم افزار

Previous Article
Next Article

دیدگاهتان را بنویسید